Érzelmi intelligencia fejlesztő játékok

Az értelmi intelligencia mellett szükséges figyelni a gyermekek érzelmi intelligenciájára is. A magas EQ-val rendelkező gyermekek képesek felismerni, megérteni és kezelni saját érzelmeiket, valamint mások érzelmeit. Ide tartozik az empátia, önismeret, társadalmi érzékenység, önszabályozás és hatékony kommunikáció képessége.
Nagyobb esélyük van a sikerre az iskolában és a jövőbeni karrierjükben, és hajlamosak pozitív kapcsolatokat kialakítani társaikkal és családtagjaikkal.
Az oldal aljára görgetve 10 ötletet adunk, hogy hogyan fejleszthető gyermeked érzelmi intelligenciája.10 ötlet, hogy mivel segíthetjük gyermekünk érzelmi fejlődését:

  • A gyermekek modellezik az őket körülvevő felnőtteket, magyarán tükröt tartanak feléjük. Törekedjünk arra, hogy jó mintát nyújtsunk számukra.
  • Beszéljünk az érzelmekről: Ösztönözzük a gyermekeket arra, hogy beszéljenek érzéseikről és érzelmeikről, és biztosítsunk számukra biztonságos és elfogadó környezetet erre. Gyárthatunk emoji kártyákat, melyekkel játszhatnak.

  • Használjunk érzelmi nyelvet: Tanítsuk meg a gyermekeket az érzelmeik azonosítására és címkézésére, és használjunk érzelmi nyelvet az élményeik leírására. Az emoji kártyákat is elővehetjük ehhez.

  • Ösztönözzük az empátiát: Segítsünk a gyermekeknek fejleszteni az empátiát azáltal, hogy bátorítjuk őket, hogy elképzeljék, hogyan érezhetnek mások egy adott helyzetben. Akár egy mesekönyvet, vagy egy filmélményt is segítségül vehetünk ehhez.Beszéljük meg, hogy a filmben a szereplő hogy érezhette magát adott helyzetben. Minek örült, miért volt szomorú?

  • Tanítsunk problémamegoldó készségeket: Tanítsuk meg a gyermekeknek, hogy azonosítsák a problémákat, ötleteket gyűjtsenek a megoldásokra, és értékeljék az eltérő lehetőségek előnyeit és hátrányait.

  • Biztosítsunk lehetőséget a társas interakcióra: Bátorítsuk a gyermekeket arra, hogy játszanak és társas interakcióban legyenek más gyermekekkel, mivel ez segítheti őket a társas készségek és az érzelmi intelligencia fejlesztésében. Egyes társasjátékok a kooperációra épülnek, legyenek ilyenek is a környezetében.

  • Kezdjen barátkozni olyan gyerekekkel is, akik valamiért nem voltak szimpatikusak számára. Mondjuk el, hogy sokszor idő kell, hogy valakit megértsünk, megszeressünk. Nem elég az első benyomásra hallgatni.

  • Segítsük elő az önállóságot: Ösztönözzük a gyermekeket az önállóság fejlesztésében, lehetővé téve számukra, hogy döntéseket hozzanak, és vállalják a saját cselekedeteikért a felelősséget.

  • Tanítsunk mindfulness (tudatos jelenlét) és relaxációs technikákat: A mindfulness és relaxációs technikák segíthetik a gyermekeket az önszabályozási készségek fejlesztésében, valamint a stressz és az szorongás kezelésében. Tantsd meg, ha nagyon izgatott, szorong, nem tud figyelni, akkor légző gyakorlatokkal is tudja oldani a helyzetet.

  • Olvassunk könyveket az érzelmekről és kapcsolatokról: A gyermekek számára hasznos lehet olyan könyveket olvasni, amelyek az érzelmekről és kapcsolatokról szólnak, hiszen segíthetnek nekik az empátia és az érzelmi intelligencia fejlesztésében.

    Légy türelmes és támogató: Az érzelmi intelligencia fejlesztése egy életen át tartó folyamat, és a gyermekek hibákat fognak elkövetni az út során. Fontos, hogy türelmesek és támogatóak legyünk, és biztosítsuk számukra a biztonságos és szeretetteljes környezetet, ahol fejlődhetnek és tanulhatnak a szülőkkel együtt. A szülőnek is fel kell nőnie a szülői szerephez, ha éppen nem tudott felnőtthöz illő példát mutatni, nagy segítség, ha a szülő is tud bocsánatot kérni adott esetben. Ha a konfliktus a szülők között a gyerek előtt zajlott le, akkor jó ha látja a rendezést is.