Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Az ÁSZF kiterjed minden olyan ügyletre, ami a Játékbúvár webáruház és fogyasztó (megrendelő, vásárló) között elektronikusan létre jön.

 

Jogforrások:

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet - A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól,
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet - Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet - A fogyasztó és a vállalkozás között szerződés részletes szabályairól,
1997. évi CLV. törvény - A fogyasztóvédelemről,
2001. évi CVIII. törvény - Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2013. évi V. törvény - A Polgári Törvénykönyvről.

 

A webáruház URL címe: www.jatekbuvar.hu

A szolgáltató neve: Dr. Kovácsevics József ev,

A szolgáltató székhelye: 2074 Perbál, Patak u. 16.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@numberforest.com

Nyilvántartási száma: 41017789

Adószáma: 66926685-1-33

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Okmányirodai Osztály

Telefonszámai: 20-3713640

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai: UNAs online Kft., H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Adószáma: 14114113-2-8

Cégjegyzékszám:  08-09-015594

Nyilvántartó hatóság:  Győri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma:  207.11.29.

E-mail: unas@unas.huAlapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály: Az ÁSZF módosítása

1.3.Szerzői jogvédelem: A honlap tartalma, beleértve a blogot is szerzői jogi védelem alatt áll. A tartalom továbbítása kizárólag a forrás megjelölésével lehetséges a közösségi oldalakon. Egyéb módon való terjesztése tilos.

1.4. Rendelkezésre állás: a webáruház 0-24 órában működik. A leveleket a lehető leghamarabb igyekszünk megválaszolni. Szabadság időtartama alatt a honlapon közzé tesszük ennek időtartamát.Adatkezelési szabályok1.5. Az adatvédelmi tájékoztató a következő menüpontban olvasható.1.6. Megvásárolható termékek köre: játékok, ajándéktárgyak1.7. Vásárlás csak az online áruházban lehetséges. Az ár tartalmazza az Áfá-t és a csomagolás díját. A szállítás díja az erre vontakozó menüpontban látható.

A webáruházban részletes leírás van a termékekről. A fotók a valóságnak megfelelőek.

 

1.7.1
A webáruház csak Magyarország területére vállalja a szállítást a feltüntetett árakon.
Egyéb esetekben egyedi árat ajánl fel a webáruház a szállítás díjaként.1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A rendeléshez nem szükséges bejelentkezni . A rendeléskor szolgáltató köteles elkérni a hatályos jogszabályok szerinti adó és számviteli adatokat.

1.10. Hibás adatbevitel esetén a kosárból törölhető a termék, vagy mennyiség. Az ár ellenőrizhető a vásárlás véglegesítése előtt.

1.11. Fizetési lehetőségek.: előre utalással vagy utánvéttel vagy kártyás fizetéssel a megrendeléskor. Szállítás futárszolgálattal, házhoz vagy Postapontra.

1.11.1 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.13.   A szolgáltató és az igénybe vevő közötti vásárlásra vonatkozó szerződés a visszaigazolás után jön létre.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása a rendelést követő első hétköznapon történik.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3-5  munkanapon belül, utalás esetén az átutalás teljesítését követő 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ez a jog hibátlan , sérülésmentes, bontatlan termékre vonatkozik. Például puzzle, amely már ki lett törve a tartókeretből, és más hasonló termék, amelyen látható a használat, felbontás  nyoma, már nem küldhető vissza elállás jogcímén. 

A csomagot a futár jelenlétében kell kibontani, így a sérült termék azonnal a futárszolgálattal küldendő vissza.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:

1.17.1

Az alábi dokumentum letölthető az elállás bejelentéséhez

Elállási nyilatkozat pdf

 

1.17.2

14 napon belül  a visszaküldött áru megérkezése után visszautalja a webáruház az árat a vásárló által megadott adatok alapján.

A csomagküldés díját a vásárló állja.

A csomagküldés díját abban az esetben is a vásárló állja, ha nem töltött ki elállási nyilatkozatot, viszont a terméket nem vette át utánvétes fizetés választása estén.

A csomagot az alábbi címre kell küldeni:

Játékbúvár Webáruház (dr. Kovácsevics József ev)

2074 Perbál

Patak u. 16

 

Sérült termékre is ez az időtartam vonatkozik.

Panaszkezelés

1.19. Az alábbi időpontokban lehetséges :

Hétfő-Péntek : 9-16 h

A alábbi elérhetőségeken lehetséges:
E-mail: info@jatekbuvar.hu

Telefon: 0036203713640

1.19.2

Letölthető nyomtatvány a panasz közlésére:

Fogyasztói panasz pdf.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.

Perbál, 2019. 12. 20.

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 1. Mi a tájékoztató célja? 

 

Jelen Tájékoztatót abból a célból fogadjuk el, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek és jogi személyek képviselői (a továbbiakban: Felhasználók) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljünk, valamint segítsük az Ügyfeleket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában. 

Tájékoztatási kötelezettségünk alapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 16. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a. 

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az egyes adatkezelések szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el. 

 

 1. Adatkezelő adatai 

 

Név: 

Dr. Kovácsevics József ev.

Weboldal :

www.jatekbuvar.hu

Nyilvántartási szám:

41017789

Székhely: 

2074, Perbál, Patak u. 16.

Adószám :

66926685-1-33

E-mail :

info@jatekbuvar.hu

Telefonszám :

20-3713640

  

 1. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a Weboldalon? 

 

Jelen pontban részletezzük az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől. 

 

3.1. Hírlevél-küldéshez kapcsolódó adatkezelés 

 

Annak érdekében, hogy naprakész információkkal lássuk el Weboldalunk látogatóit, lehetőség van feliratkozni hírlevelünkre. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésre az alábbi információk vonatkoznak:  

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 

személyes adat 

adatkezelés célja 

név 

ennek megadásával hírlevelünkben meg tudjuk szólítani a Felhasználót 

e-mail cím 

ennek megadásával ismerjük meg a Felhasználó elektronikus elérhetőséget, ahova küldeni tudjuk hírlevelünket  

  

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja 

A Felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (1) bekezdése). 

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama 

A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a kiküldött levélben található „Leiratkozás” gombra való kattintással a Felhasználó bármikor visszavonhatja. 

 

3.1.4. Az adatkezelés módja 

Elektronikus formában. 

 

3.2. Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés 

 

Weboldalunkon keresztül fel lehet venni velünk a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak. 

 

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 

személyes adat 

adatkezelés célja 

név 

Felhasználó beazonosítása 

e-mail cím 

kapcsolatfelvétel a Felhasználóval 

telefonszám 

kapcsolatfelvétel a Felhasználóval 

 

 3.2.2. Az adatkezelés jogalapja 

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései. 

 

3.2.3. Az adatkezelés időtartama 

A kapcsolatfelvételt követő 1 évig.  

 

3.2.4. Az adatkezelés módja 

Elektronikus formában. 

 

 

3.3. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

Weboldalunkon lehetőség van különféle termékek megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban. 

 

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 

 

személyes adat 

adatkezelés célja 

név 

 

a megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét 

 

lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) 

 

a megadott címre tudjuk postai úton megküldeni a megrendelt terméket  

telefonszám 

 

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

 

e-mail cím 

a megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről 

  

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és a Felhasználó (GDPR 6. cikk (1) b) pont)  

Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az adatkezelői és a megrendelői jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztünk létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjunk nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri, vagy szerződéses kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból. 

 

3.3.3. Az adatkezelés időtartama 

Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére, a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig tároljuk a megadott személyes adatokat.  

 

3.3.4. Az adatkezelés módja 

Elektronikus formában. 

 

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása 

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele. 

 

3.4. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések 

 

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állítunk ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak. 

 

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 

személyes adat 

adatkezelés célja 

név  

 

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása 

 

lakcím/egyéni vállalkozónál székhely 

(irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) 

a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása 

 

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja 

Jogszabályon alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései). 

 

3.4.3. Az adatkezelés időtartama 

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése 

 

3.4.4. Az adatkezelés módja 

Elektronikus formában. 

 

3.4.5. A személyes adatok szolgáltatása 

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül nem tudunk számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul. 

 e-mail cím 

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása 

telefonszám 

a Felhasználóval történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása 

 

 3.5.2. Az adatkezelés jogalapja 

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

 

3.5. Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Weboldalunkon különféle kedvezmények igénybevétele (gyorsabb megrendelés, több szállítási cím rögzítése, rendelési előzmények megtekintése, rendelés állapotának követése, kívánságlista használata) céljából lehetőség van regisztrálni. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak: 

 

3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja 

személyes adat 

adatkezelés célja 

név 

Felhasználó beazonosítása 

lakcím 

a megrendelésekhez többlet információ szolgáltatása 

e-mail cím 

kapcsolattartás a Felhasználóval 

telefonszám 

kapcsolattartás a Felhasználóval 

jelszó 

technikai műveletek végzése 

  

3.5.2. Az adatkezelés jogalapja 

Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdése 

 

3.5.3. Az adatkezelés időtartama 

A Felhasználó kérésére történő törlésig. Amennyiben a Felhasználó nem használja fiókját, profilját az utolsó megrendelést követő 5 év elteltével töröljük. 

 

3.5.4. Az adatkezelés módja 

Elektronikus formában. 

 

 

 1. Milyen jogai vannak a Felhasználóknak? 

 

Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyes érintetti jogokat, majd ezeket bővebben kifejtjük a tájékoztató 3. számú mellékletében. 

Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk 2. pontban szereplő elérhetőségeinkre tudja címezni. 

 

4.1. Hozzáférési jog 

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet. 

 

4.2. Helyesbítéshez való jog 

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

4.3. Törléshez való jog 

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. 

 

4.4. Elfeledéshez való jog 

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette. 

 

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra. 

 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek. 

 

4.7. Reagálás a kérelmekre 

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

4.8. Jogorvoslati lehetőségek 

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében. 

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Felhasználónk 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint 

 

 • az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet. 

 

 1. Joggyakorlásra irányuló kérelemmel kapcsolatos eljárásunk 

 

5.1. Címzettek értesítése 

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel a Felhasználó személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről. 

 

5.2. Tájékoztatás módja, határideje 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha a Felhasználó másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót. 

A Felhasználó kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát. 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a Felhasználót ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont). 

 

5.3. Ellenőrzés 

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges. 

 

5.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk. 

Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

 1. Személyes adatok lehetséges címzettjei, adatfeldolgozók 

 

6.1. Weboldal működésével összefüggésben 

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó jogosult hozzáférni. 

Név: Unas online kft.

Elérhetőségek: unas@unas.hu

 

6.2. Hírlevél-küldéssel összefüggésben 

A Weboldal hírlevél-küldéséhez hírlevél-szoftver működik, melynek üzemeltetője az általunk által igénybe vett adatfeldolgozó. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak: 

Név: Unas online kft.

Elérhetőségek: unas@unas.hu

 

6.3. Megrendelt termékek kiszállításával összefüggésben 

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében futárcégeket, mint adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók adatai az alábbiak: 

6.3.1. 

Név: Magyar Posta zrt.

Elérhetőségek: www.posta.hu

 

6.5. Megrendelés díjának fizetésével összefüggésben 

A megrendelés díját banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni. Az adatfeldolgozó adatai az alábbiak: 

Név: Erste Bank

Elérhetőségek: www.erstebank.hu

 

6.6. Közösségi média felületekkel összefüggésben 

Weboldalunk   Facebook közösségi média felülettel is rendelkezik (így ha például a Felhasználó „kedveli” az oldalunkat Facebookon), megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.  

 

6.7. Számla-kiállítással összefüggésben 

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai: 

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat  

 

 1. Adatbiztonság

 

A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

7.1. Szervezési intézkedések  

Informatikai rendszereinkhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz informatikai rendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.  

Mi és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.  

7.2. Technikai intézkedések  

Az adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével – saját eszközeinken, adatközpontban tároljuk. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külön zárt szerverteremben tároljuk, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.  

Többszintű, tűzfalas védelemmel védjük a belső hálózatunkat. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat redundánsan – azaz több helyen – tároljuk, hogy védjük azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.  

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az általunk működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítjuk meg (VPN).  

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.  

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.  

Szerverünk a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található. 

A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest. 

 

 1. Sütik (cookies) 

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el a Felahsználó számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan. 

8.1. Mi az a süti? 

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap a Felhasználó számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud a Felhasználó beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat. 

 

A Weboldalon használt sütik listájával kapcsolatban a weboldal áruház szolgáltatójánál lehet tájékozódni- www.unas.hu

 

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fog működni. 

A sütiket nem használjuk arra, hogy a Felhasználót személy szerint beazonosítsuk. Ezek a sütik csak a fent leírt célokat szolgálják. 

8.2. Google Analytics  

 1. A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analyticsúgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. 
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Megbízásunkból a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy részünkre a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=h 

 

8.3. Hogyan kezelhetőek a sütik? 

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni. 

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és a Felhasználó által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken: 

 

 1. Egyéb rendelkezések 

 

9.1. Adatgyűjtés aktivitásról 

A Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetünk, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. 

 

9.2. Adatkezelés eltérő célra 

Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, akkor erről a Felhasználókat tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulásukat megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a felhasználást megtiltsák. 

 

9.3. Nyilvántartási kötelezettség 

A felelősségünkbe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően. 

 

9.4. Adatvédelmi incidens 

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a GDPR 33. és 34. cikkei szerint vagyunk köteles eljárni. Nyilvántartjuk az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

 

9.5. Módosítás 

Bármikor jogosultak vagyunk jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. 

 

Hatályos: 2019. október 20.

 

 

Dr. Kovácsevics József ev.

Adatkezelő 

 

 

 

 1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok 

 

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:  

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);  

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);  

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);  

 

 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);  

 

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.); 

 

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.); 

 

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 

 

 

 1. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak 

 

 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;  

 

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

 

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  

 

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;  

 

 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  

 

 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;  

 

 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  

 

 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

 

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;  

 

 • cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;  

 

 • érintett/felhasználó: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

 

 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  

 

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  

 

 • IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.  

 

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ.;  

 

 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  

 

 1. számú melléklet

Érintetti jogok 

 

 

Hozzáférés  

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználó az alábbiakról kap tájékoztatást:  

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

 

 • az adatkezelés céljai; 

 

 • az érintett személyes adatok kategóriái; 

 

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; 

 

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

 

 • jogai; 

 

 • jogorvoslati lehetőségei; 

 

 • az adatforrásokra vonatkozó információ.  

A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.  

 

Helyesbítés  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.  

Törlés  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:  

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra; 

 

 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.  

Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.  

 

Az adatkezelés korlátozása  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:  

 • aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást; 

 

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.  

Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei.  

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:  

 • az érintett hozzájárulása alapján; 

 

 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme; 

 

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme; 

 

 • fontos közérdek.  

A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.  

 

 

Adathordozhatóság  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Felhasználó által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett a Felhasználó kérheti azt is, hogy egy általa megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsuk a személyes adatait.  

E jogosultság kizárólag a Felhasználó által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdekében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. A személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésre.  

Tájékoztatjuk a Felhasználót arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok rendszereinkből való törlésével. Emellett a Felhasználó az adatok hordozását követően is jogosult a velünk történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.  

 

Tiltakozás  

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkező esetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.