Blog
Játékbúvár
2023.03.02 16:54

Hogyan fejleszthetjük gyermekünk szókincsét? Szókincs fejlesztő játékok

Hogyan fejleszthetjük gyermekünk szókincsét? Szókincs fejlesztő játékok

A szókincs az az összes szó, kifejezés és jelentés, amelyekkel rendelkezünk és amelyeket használunk a kommunikáció során. Egyszerűen fogalmazva, a szókincs az a szavak és kifejezések "gyűjteménye", amelyekkel ki tudjuk magunkat fejezni a mindennapi élet során.

4 évese gyermekek szókincsének bősége pontos előrejelzője a tizenhat éves korban várható oktatási eredményeknek. A jó szóbeli kifejező képesség növeli a szociális készségeket és az önbizalmat gyermekkorban és felnőttkorban

A szókincs többféle módon bővülhet, például a tanulás során, az olvasás és az írás révén, a beszélgetések során, az új helyzetekkel való szembenézés során, az új tapasztalatokkal való találkozás során, stb. A szókincs a nyelv fontos eleme, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértük és kifejezzük magunkat a világban

 

Miért fontos a szókincs fejlesztése a gyermekeknél?

A szókincs fejlesztése kiemelten fontos a gyermekek számára, mivel a nyelv a kommunikáció alapja, és a kiművelt szókincs segíti hatékony kommunikációt. A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése és szókincsének bővítése az élet különböző területein előnyös lehet számukra.

A szókincs gazdagsága javíthatja a gyermek olvasási és írási képességeit is. Ha a gyermeknek nagy a szókincse, akkor a szövegértési képességei is javulhatnak, és képes lehet könnyebben megérteni az olvasmányait.

A szókincs fejlesztése azonban nem csak az iskolában, hanem az élet más területein is előnyös lehet. A gazdag szókincs segíthet a gyermekeknek az interperszonális kapcsolatokban is, például a barátaikkal való kommunikáció során. Nagyobb önbizalommal kezd majd bele a felnőttekkel való társalgásba is.

Hogyan fejleszthetik a szülők a beszélni tanuló gyermekük szókincsét?

 1. A legjobb módja a szókincs bővítésének, ha az otthoni környezetben sokat beszélünk a gyermekkel. Folyamatosan kommunikáljunk vele, és beszélgessünk mindenről, ami körülöttük történik. Akkor is, amikor még nem mond értelmes szavakat. Tanítgassuk neki a testrészek neveit. A házban levő tárgyak nevét. Az ételek neveit, szóval mindent, amivel csak találkozunk a napi rutin során.

 2. Olvassunk meséket és könyveket. Az olvasás nagyszerű módja annak, hogy a gyermek megismerje az új szavakat és kifejezéseket. A könyvekben előfordulnak olyan szavak, amiket otthon nem, vagy csak ritkán használunk. Ha már beszél, kérdezzünk a gyermektől, hogy mit gondol a történetről, és segítsenek neki megérteni a szavakat és a kifejezéseket. Használjunk képeskönyveket, mert ott a képek alapján tudunk mesélni, megnevezni a dolgokat, színeket. Írjuk le minél érzékletesebben a könyv szereplőit. Pld.: ez a vörös róka, hosszú, lompos farka van. Nem baj, ha valószínűleg még nem tudja mit jelent az, hogy lompos. Használjunk hangutánzó szavakat is. Ezt főleg az állatokkal kapcsolatban tudjuk megtenni.

 3. Használjunk új szavakat tudatosan. Amikor beszélgetünk a gyermekkel, próbáljunk új szavakat és kifejezéseket beleszőni a mondatba, amelyeket a gyermek még nem ismer. Ha például az autóval megyünk valahova, akkor beszéljünk a járművekről, a közlekedésről és az útvonalakról. Az állatkert, a bolt, a játszótér remek helyszín, hogy új dolgokat tanítsunk meg.

 4. Játsszunk szókereső játékokat Keressék meg például azokat a dolgokat a házban, amelyek piros színűek vagy puhák, kicsik, vagy éppen nagyok.

 5. Az éneklés egy nagyszerű módja annak, hogy a gyermek megismerje az új szavakat és kifejezéseket.

 6. Számolgassunk a 3-as számkörben. Mondjuk el, hogy itt 1 kocka van, ott pedig 2. A tányéron 1 banán van, a kosárban pedig 2 banán.

 

Szókincs fejlesztés az óvodásoknak

Az óvodás korban a gyermek szókincsének fejlesztése kulcsfontosságú a kognitív fejlődése szempontjából. Az óvodások már érthetik a komplexebb mondatokat, és képesek új szavakat tanulni, amelyek segítenek nekik az érzelmek, az élmények és a gondolatok kifejezésében.

 1. Olvassunk sokat az óvodás gyermekünknek.. Az olvasás az egyik legjobb módja a szókincs fejlesztésének. Beszélgessünk a történetekről, a szereplőkről és az érzelmekről. Adjunk lehetőséget arra, hogy ő is meséljen a könyvből, vagy csak magától találjon ki történeteket.

 2. Fontos, hogy a gyermek hallja és használja a szavakat a mindennapi életben is. Beszéljünk vele a tevékenységeikről, a dolgok nevéről, és kérdezzünk tőle vissza, hogy ő is mondja el, milyen szavakkal fejezi ki magát. A gyermekek szókincsének a 95%-a a szülei szókincsében is megtalálható.

 3. Játsszunk olyan társasjátékokat, amelyekben beszélni kell, történetet ktalálni, leírni egy tulajdonságot.

 4. Használjuk a zene erejét. A dalok és a versek is segíthetnek a gyermeknek a szókincse fejlesztésében. Válasszunk gazdag szókinccsel rendelkezőket és beszéljük át a gyermekkel a szavak jelentését.

 5. Menjünk kirándulni, fedezzük fel a világot: A kirándulások és az új helyek felfedezése nagyszerű lehetőség a gyermek szókincsének fejlesztésére. Amikor már lecsengett a kaland izgalma, beszéljük át az élményeket, mire emlékszik, mi volt a legérdekesebb?

 6. Rajzoljuk le a kifejezéseket. Például az unszolás szóra gondolva, ha gyermekünk nem szereti a spenótot, akkor rajzoljuk le, amint éppen közeledünk a kanállal a szája felé a zöld péppel.

 7. Ne butítsuk le a szókincsünket. Próbáljunk a gyermekhez is úgy beszélni, mint egy másik felnőtthöz.

 8. Az új szavakat mindig helyezzük el egy szövegkörnyezetben, egy szituációban. Például szerencsésnek mondhatod magad, mert olyan kedvesek a barátaid. Viszont szerencsém volt, mert még zárás előtt odaértem a boltba.

 9. Az ismétlés nagyon fontos. Legalább 4-12 alkalommal kell hallania egy új szót a gyermeknek, hogy beépüljön a szókincsébe.

 10. Ne legyen egyszerre sok új szó bevezetve, hetente legyen csak egy szó.

 11. Amelyik szót lehetséges, próbáljuk is eljátszani, pld. mászkál, himbálózik, pörget.

 

Az iskolás gyermek szókincsének  fejlesztése

Az iskolás korban a szókincs fejlesztése továbbra is fontos, hiszen a gyerekek ebben az időszakban már komplexebb szövegekkel, szövegértési feladatokkal és írásbeli dolgozatokkal találkoznak, amelyekhez bizony magas szintű szóbeli és írásbeli képességekre van szükség.

A felsorolás néhány példát említ az ötlet szerzéshez.

 1. Az olvasás továbbra is az egyik legjobb módja a szókincs fejlesztésének, különösen, ha a gyermek olyan könyveket olvas, amelyek új szavakat és kifejezéseket tartalmaznak. Tanítsuk meg, hogy tartson magánál egy kis füzetet és írja le az ismeretlen szavakat,amelyeket később majd megkérdezhet.

 2. A szókirakó játékok segítenek a gyerekeknek az új szavak megtanulásában és azok helyes alkalmazásában. Különböző nehézségi szintekkel rendelkeznek, figyelni kell a kiválasztás során, hogy megfeleljen a gyermek korának és szókincsének.

 3. A társasjátékok nem csak szórakoztatóak, hanem szókincsfejlesztésre is használhatók. Számos olyan társasjáték van, amelyeknek a játékmenete közben a gyerekeknek meg kell beszélniük, hogy mi történik, melyik figurával milyen lépést tesznek, vagy milyen problémát oldanak meg. Ezáltal új szavakat is tanulnak, és gyakorolják a kommunikációt is.
  Honlapunkon itt találod a társasjátékokat.
  A Djeco új, és már igen népszerű társasjátéka az egész család kedvence lehet a Beszélj mellé Bla Bla Bla. 
  Itt mos tényleg mellébeszélhetsz. Különböző játékmódok vannak: történetszövés, asszociáció a kép alapján, vagy a játékosra jellemző kép kiválasztása. Garantált a nevetés és az izgalom 7 és 99 éves kor között.

 4. Üljenek körbe a gyerekek. Az első játékos által kimondott szó végződésével mondhat a következő játékos egy új szót és így tovább.

 1. Beszélgetés: Az iskolás gyerekeknek már elég bőséges a szókincsük, de az új szavak használatának gyakorlásához szükség van a beszélgetésre. A szülők vagy tanárok tudatosan használhatnak új szavakat a beszélgetés során, és ezáltal segíthetnek a gyerekeknek az új szavak megértésében és használatában.

 2. Szövegértési feladatok: A szövegértési feladatok nagyszerű lehetőséget biztosítanak az iskolás gyerekeknek a szókincs bővítésére. Kérdezzünk vissza az olvasottakra, hogy melyik szereplő mit csinált, mi történt, stb.

 3. Az írásbeli feladatok is segítik a során a gyerekeknek lehetőségük van új szavak használatára, melyeket egyébként nem használunk a hétköznapi beszélgetés során.

 4. Olvassunk hangosan kisiskolás korban is, mert ő még nem tud akkora terjedelmet elolvasni, és így újabb szavak épülhetnek be a szókincsébe.

 5. Sztori kártyák. A sztori kockák ötletéből kiindulva, hasonlót otthon is játszhatunk. Ha van olyan kártyánk, amelyiken sok különöző ábra van, akkor nincs más teendő, mint játszani. A lefordított lapokból húzzanak a gyermekek, kisebbek inkább csak 4 darabot, és ezek alapján kell tetszőleges történetet alkotniuk. Ha nincs ilyen kártyánk, házilag is gyárthatunk. Újságból kivágott egyszerű képeket, amelyek egy tárgyat ábrázolnak, vágjunk ki és ragasszunk kártya méretű lapokra.
 6. A szófaj játékok különösen hasznosak az iskolás korú gyermekek számára. Segítenek a különböző szófajok megkülönböztetésében és azok helyes használatában, beleértve a , főneveket, mellékneveket, határozószókat stb. Kérjük meg, hogy nevezzenek meg tárgyakat a szobából. Mondjanak tulajdonságokat a szobában levő tárgyakkal, személyekkel kapcsolatban.

 7. Keresztrejtvények. Az ilyen típusú játékok nem csak szórakoztatóak, de a szókincs fejlesztésére is használhatók. A keresztrejtvények megoldása során a gyerekeknek új szavakat kell megismerniük, és meg kell érteniük a szó összes értelmét, hogy sikeresen meg tudják oldani a feladatot. Keressünk koruknak megfelelőt.

 8. Rejtvények. Írjunk le egy 5-6 betűből álló szót, majd egy másik papírra egymás után írjunk le szavakat egymás után. Az előzőleg leírt szó betűit vegyük sorra, és ezekkel a betűkkel alkossunk szavakat egymás alá írva, de az első betűt ne írjuk le. Ez lesz a rejtvény.
  Pld. ha iskola lesz a megoldás, így nézhet ki a feladat:
  nnivaló
  ó
  osár
  lló
  abda
  lma

 

 1. Bátorítsuk arra, hogy mindig kérdezzen, ha egy új szóval találkozik. Mi magunk is csodálkozzunk el hangosan, ha egy új szóval, kifejezéssel találkozunk.

 2. A közlekedés során figyeljük meg a táblákat, feliratokat. Keressen új szavakat gyermekünk. Vásároljuk meg együtt az automatánál a vonatjegyet.

 3. Ösztönözzük az olvasásra. Ez a legfontosabb mód a fejlett szókincs megszerzéséhez.

 4. Általában  ne az értelmező szótárt hívja segítségül, ha nem ért valamit. Kisebb gyermekeknél többnyire egy számára másik új szó is felbukkan a szótárban.

 5. Játsszunk szinonima vadászatot. Tanítsuk meg, hogy lehet valamit más szavakkal is kifejezni. Például elmentem a boltba, átugrottam a boltba, boltban voltam, bevásároltam, megvettem a vacsorához valót.

 6. Játszunk tabut. Mondjunk egy témát, amit körül kell írnia, de bizonyos szót nem mondhat ki, amit előre meghatároztunk.

 7. Kakukktojás keresés. Soroljunk fel szavakat egy téma köré építve, például étkezés (só, cukor, bors, paprika) és legyen közte egy idegen elem, pédául az autó szó.

 

Honlapunkon ide kattintva  találod a kommunikációt fejlesztő játékokat. Ezek mindegyike valamilyen módon új szókészletet vezet be, vagy pedig  a szerepjátékok révén, a barátokkal való társalgás során egymástól is tanulnak újab kifejezéseket.